Renoveringar

Vi utför alla slags renoveringar av träbåtar, från skrov och däck till inredning och master. Även här använder vi oss av traditionella och moderna metoder. Lim har framför allt förenklat de lite mindre reparationerna, som nu kan göras utan att man byter hela bitar. Man kan komma undan med t.ex en ilusning eller limmad lask och en tidsbesparing kan göras. Tonvikten för oss ligger fortfarande på traditionella tillvägagångssätt som bevisligen står sig längst. "Bra passningar och linolja".

Vi åtar oss även försäkringsreparationer. Efter att du som kund fått bekräfelse på att din skada omfattas av försäkringen du har, kontaktar du oss. Vi tar kontakt med försäkringsbolaget och lämnar en offert som de sen måste godkänna. Därefter kan arbetet påbörjas.

Allt material omfattas av upphovsrätt