Nybyggnad

Vi bygger alla typer av träbåtar.

Alla båtar byggs med traditionella metoder blandat med de nya som vi anser ger den kvalitet och livslängd man kan kräva av en träbåt.

Båten i sig kan vara traditionell på klink eller kravell eller modernt uppbyggd med tex. fanér och epoxi.

Vi bygger efter dina/våra ritningar eller mallar men kan även stå till tjänst med uppmätning av en redan existerande båt för ett replikabygge.

Vi gör allt vi kan för att du som båtköpare ska bli nöjd.

Se bildgalleriet för bilder på ett par av båtarna som byggts.

Allt material omfattas av upphovsrätt